Sadeler's blog

Sadeler's blog

Sadeler's Blog

Geniet mee van, heden, verleden en toekomst.
--------------------------------------------------------
windmolens, Facebook
--------------------------------------------------------
Opgelet: Alle artikels en foto's zijn beschermd door copyright. Alle overeenkomsten tussen bestaande personen en personages berusten op louter toeval.

Werner wordt nieuwe carnavalsprins in Aalst.

CarnavalPosted by Eddy De Saedeleer 02 Feb, 2014 12:16

Werner mag de pluimen letterlijk en figuurlijk op zijn hoed steken in het komende carnavalsjaar.

Bekijk de fotoreportage hier

Shows aan elkaar gewaagd.
Wat de gebrachte shows betreft kon men misschien nog twijfels hebben, maar het was duidelijk dat de zaalaanhang in het voordeel van Werner speelde. Bart haalde uiteindelijk maar de helft van de stemmen van de SMS –voting. Overigens nieuw dit jaar, het stemmen via SMS werd beperkt tot een minuut, in tegenstelling tot vorige jaren toen men nog vijf minuten mocht stemmen. We zeiden het al, geen van beide shows zal de geschiedenis in gaan en het predicaat hoogvlieger meekrijgen. Samengevat mag men toch zeggen dat geen van beide het kunnen opnemen tegen echte wielewalen, wanneer het op stemkwaliteiten aankomt. Werner had het voordeel dat hij het klappen van de zweep al kende. Hij mocht al ooit ‘scepteren’ over Aalst, pakweg 20 jaar geleden. Zijn grote en overigens steengoede hit Oh Voiljeannet zat dan ook weer mee verwerkt in de show. Bart bracht een uitermate goed in het oor liggend slotnummer, waarmee hij ver zijn tijd overschreed. Maar zoals men weet, is het op een been moeilijk staan. Het uitlopen van zijn show met meer dan vier minuten (maximum is twintig minuten), zal bij de jurering voor de nodige strafpunten hebben gezorgd. Werner zorgde er voor dat de Prinsengarde de zoveelste overwinning op rij op haar conto mag schrijven bij het naar voren schuiven van een kandidaat.

Het lange wachten...
Wat ons naadloos bij de het resterende deel van het programma brengt. Dat gedeelte dat er steeds weer moet voor zorgen dat de jury zich in alle rust kan terugtrekken, en dat de regerende prins de kans geeft zich voor te bereiden op zijn afscheidsnummertje. De Kamillekes die samen met Kamiel Sergant al bij het begin een beentje mochten voorzetten, mochten openen. De Kamillekes met hun mooie billen zijn veeleer echte Kamillen geworden. Of mogen we dat niet meer zeggen in een tijd van gasboetes? Gasboetes stonden ook al op het programma van de Prinsencaemere die voor de gelegenheid vijftien man sterk aantrad. Iedere ex-prins mocht een van zijn liedjes brengen, wat er voor zorgde dat we Porteplume zijn aantreden zag sneuvelen. Gary en Den Bremt zorgden voor een op de jeugd gericht repertoire, terwijl de eeuwige Enrico, de weinige ouderen in het publiek mocht beroeren.

Organisatie kan 'nog' beter....
De prinsenverkiezing is een duidelijk ‘kalmere’ bedoening geworden, dan in het verleden waarbij vaak te h oren was ‘’t er es bedroegen”. Een kleinere publieksopkomst ook sinds een en ander thuis digitaal kan gevolgd worden. En om te Sms’en hoef je ook al niet echt ter plaatse aanwezig te zijn. De tijd van de ‘stemkotjes’ ligt voorgoed achter ons.

Om te besluiten een tip voor het organiserend Feestcomité: probeer nu eens niet om elk jaar de ruimte voor het podium telkens weer anders in te delen. Denk misschien ook aan de persfotografen die hun werk moeten kunnen verrichten. Door ze geen ruimte te geven, zijn ze verplicht zich op te stellen voor het betalend publiek, wat niet echt leuk is. Voor geen van beide overigens, noch voor publiek, noch voor de fotografen. Een goed plannetje kan wonderen verrichten, of hoort wanorde ook bij het anarchisme wat Carnaval toch nog altijd is? Oilsjt blijft Oilsjt.

  • Comments(1)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Eddy De Saedeleer 03 Feb, 2014 12:52

Rechtzetting: We publiceerden gisteren dat Bart misschien een aantal strafpunten kreeg voor het overschrijden van de 20 minuten tijdslimiet. Dit klopt echter niet! De kandidaten krijgen maximum 25 minuten voor hun optreden, inclusief opbouw decor. Bart bleef daar dus net onder!

Bij de telling van de punten van de jury voor de show gaat men als volgt te werk:

De Juryleden kunnen enkel aanduiden wie ze de beste vinden, wie de tweede, enz. De punten die aan die plaatsen vasthangen zijn ook reglementair vastgelegd. Bij 2 kandidaten is dat 10 voor de eerste en 7 voor de tweede. Werner werd door 17 van de 25 juryleden als eerste geplaatst, dat levert hem dus 17x10 + 8x7 ofwel 226 punten op. Bij Bart gaat het net omgekeerd, 8x10 en 17x7 ofwel 199. Die 2 getallen worden dan omgerekend naar een totaal van 2000 punten, wat Werner 1064 en Bart 936 opleverde.
Wat rekenwerk leert ons dat Bart, door de achterstand die hij opgelopen had bij de vaste proef en de SMS-voting, bij de jury 20 eerste plaatsen nodig had om uiteindelijk toch nog als winnaar uit de bus te kunnen komen. Dat betekent dus dat 12 juryleden anders hadden moeten kiezen (in het voordeel van Bart).